+420 602 103 356 rehasystem@rehasystem.cz

G-EO- System

Nejpokročilejší rehabilitační trenažér chůze na světě. Je schopen simulovat jakýkoli pohyb lidské chůze.

Nejúčinější rehabilitace pohybového ústrojí

p

Použití terapie na základě důkazů

Ačkoliv se jedná o složitý přístroj, G-EO-G-EO-Systems je založen na filozofii koncového efektoru, který je podle klinických zkoušek pro rehabilitaci pohybového ústrojí nejúčinnější.

h

Jednoduchá obsluha

Ačkoliv se jedná o složitý přístroj, G-EO-Systems se snadno ovládá. Všechna relevantní nastavení pacienta je možné uložit a G-EO-Systems poskytuje funkce zpětné vazby.

Četné možnosti terapie

G-EO-Systems umožňuje nejen opakované cvičení chůze po rovině, ale také simulaci chůze do schodů. Pomocí průvodce terapií je možné vytvořit osobní program cvičení.

v

Rychlé nastavení

Příprava pacienta na terapii je rychlá a snadná. Nevyžaduje více než 5 minut; odpadá zdlouhavé nastavování, které je nutné u systémů s exoskeletem.

h

Nedochází ke zranění

Oproti exoskeletu nedochází u G-EO-Systems při terapii ke zraněním, jako např. odření, otlačení nebo zranění kloubů. Po terapii není nutné žádné ošetření.

Snadná integrace do databází

G-EO-Systems používá pro svou interní databázi, kterou lze integrovat do nejrůznějších klinických administrativních systémů, jazyk SQL.

G-EO-Systems BASIC

Již verze G-EO-Systems BASIC zaujme funkčním designem, mechanickou spolehlivostí a jednoduchou každodenní obsluhou.

Verze BASIC Vám umožní vstoupit do světa strojově asistované pohybové terapie bez nutnosti velkých investic.

Riziko zranění pacienta nebo terapeutů během terapie je při použití G-EO-Systems zcela vyloučeno.

Přístroj v této verzi simuluje chůzi po rovině s četnými možnostmi nastavení. Všechny bezpečnostní a zpětnovazební funkce jsou obsaženy již ve verzi BASIC.

Verze G-EO-Systems BASIC je konstruována tak, aby byla připravena k rozšíření na verze ADVANCED nebo EVOLUTION.

Technické údaje:

Délka: 406 cm
Šířka: 124 cm
Standardní výška: 280 cm
Hmotnost: 900 kg
Zatížení plochy: 250 kg/m2
Příkon: 3,2 kW
Napájení: 230 V
Max. kadence kroků: 70/min
Max. délka kroků: 55 cm
Max. výška kroků: 12 cm
Max. úhel chodidla: -70°/+30°
Režimy chůze: Chůze po rovině
Databáze pacienta

G-EO-Systems ADVANCED

Verze G-EO-Systems ADVANCED rozšiřuje schopnosti přístroje tím, že umožňuje
komplexní režimy chůze jako je např. chůze do schodů a ze schodů.

G-EO-Systems ADVANCED proto umožňuje variabilnější terapii a trénink složitějších kombinací pohybů bez nutnosti zastavit zařízení.

Integrovaný průvodce terapií umožňuje vytvoření osobních kombinací úloh, které lze uložit do paměti a znovu použít.

Díky zlepšeným možnostem terapie přispívá G-EO-Systems ADVANCED kefektivnějšímu využití terapeutického personálu a současně ke zvýšení bezpečnosti.

Verze ADVANCED využívá údaje získané senzory pro biologickou zpětnou vazbu a zdokonalenou databázi pacientů, to společně umožňuje lepší analýzu pokroků pacienta.

G-EO-Systems ADVANCED je připraven k rozšíření na verzi EVOLUTION.

Technické údaje:

Délka: 406 cm
Šířka: 124 cm
Standardní výška: 280 cm
Hmotnost: 900 kg
Zatížení plochy: 250 kg/m2
Příkon: 3,2 kW
Napájení: 230 V
Max. kadence kroků: 70/min
Max. délka kroků: 55 cm
Max. výška kroků: 12 cm
Max. úhel chodidla: -80°/+80°
Režimy chůze: Chůze po rovině – Chůze do schodů – Chůze ze schodů
Možnosti libovolného rozšíření
Databáze pacienta

 G-EO-Systems EVOLUTION

Verze G-EO-Systems EVOLUTION je nově doporučovaný rehabilitační přístroj pro léčení poruch chůze. Vedle všech funkcí verze ADVANCED navíc disponuje těmito funkcemi:

Virtuální scénáře:
Terapeutické plány kombinací komplexních pohybů jsou synchronizované se systémem videoprojekce. Procházka po Alpách, Hyde Parkem nebo po Champs- Élysees je možná kdekoli.

Rychlost: 1,8 km/h
Délka kroku: 53 cm
Vzdálenost: 1154 m
Schodů: 96

Rychlost: 1,2 km/h
Délka kroku: 48 cm
Vzdálenost: 892 m
Schodů: 14

Adaptivní terapie:
Zařízení aktivně reaguje na skutečné možnosti pacienta. Pokud je pacient schopen částečné chůze, G-EO-Systems omezuje strojní podporu a zajišťuje správné parametry chůze až po úplně aktivní pohyb pacienta.

G-EO-Systems PŘÍDAVNÉ MODULY

Vědeckovýzkumný modul R
Modul R je možné nainstalovat na každou verzi G-EO-Systems a usnadňuje sběr dat pro lékařské studie. Díky jasnému přístupu do databáze lze všechny údaje ze snímačů a údaje o pacientovi získat přímo, aniž by došlo k narušování denního režimu..

Pediatrický modul P
Modul P je možné nainstalovat na každou verzi G-EO-Systems a umožňuje terapii dětí od výšky 90 cm (standard: 110 cm) a hmotnosti 40 kg (standard: 150 kg). Modul P kromě toho obsahuje specifickou senzoriku pro systém biologické zpětné vazby.

Sportovní modul S
Modul S je možné nainstalovat na verzi G-EO-Systems EVOLUTION a umožňuje začlenění snímačů pro sledování tepu a krevního tlaku. Tento modul kromě toho umožňuje zcela aktivní trénink s nastavitelným odporem.

Modul D databáze HL7
Modul D je možné nainstalovat na každou verzi G-EO-Systems a umožňuje přímou komunikaci se systémy klinických databází. Použitím specifického standardního protokolu pro klinické databáze HL7 může G-EO-Systems automaticky dostávat a zpracovávat seznamy pacientů a seznamy úloh a exportovat údaje o terapii přímo do elektronické karty pacienta.